• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.09.2019. - Indeksi potrošačkih cena, avgust 2019.

Potrošačke cene u avgustu 2019. godine, u odnosu na jul 2019. godine, u proseku su ostale na istom nivou.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci