• A
  • A
  • A
Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
11.10.2019. - Indeksi potrošačkih cena, septembar 2019.

Potrošačke cene u septembru 2019. godine, u odnosu na avgust 2019. godine, u proseku su niže za 0,5%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci