• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
shutterstock_470723780.jpg
05.12.2018. - Индикатори материјалних токова, 2017.

Количина домаћих екстрахованих ресурса у 2017. години износила је 107 949 хиљ. тона, што је за 7,2% мање у односу на претходну годину. Посматрано по категоријама материјала, највећи износ у домаћој екстракцији имала су фосилна горива (40 730 хиљ. тона) и биомаса (29 245 хиљ. тона).

 

Опширније