• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Употреба ИКТ - домаћинства

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима (ИКТ-ДОМ) обезбеђује податке о  заступљености уређаја, рачунара, интернета, као и типа интернет конекције у домаћинствима.

 

Вести
Види све
shutterstock_366763475.jpg
21.09.2018. - Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2018.

У 2018. години 72,9% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 82,2%. У Војводини она износи 70,7%, а у централној Србији 69,3%.

Опширније
Кључни показатељи
Домаћинства која поседују мобилни телефон
93 %
Домаћинства која поседују лаптоп
47,6 %
Домаћинства која поседују широкопојасну интернет конекцију
72,5 %
Подаци