• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Стране подружнице у Србији (inward FATS)

Ова статистика описује делатност предузећа која су резиденти у Републици Србији, а под контролом су страних предузећа. Реч је о предузећима у којима је учешће страног капитала (једне или више земаља) у укупном капиталу 50% и више. Основни циљ ове статистике јесте да покаже учешће ових предузећа у домаћој економији и њихов утицај на њу. Резултати се приказују по делатностима КД (сектори B-J и L-N) и државама у којима је седиште крајње институционалне јединице која контролише страну подружницу тј. јединице која је последња у ланцу контроле, над којом ниједна друга јединица нема контролу.

 

Кључни показатељи
Учешће у укупном броју предузећа
3 %
Учешће у укупном броју запослених лица
21 %
Учешће у укупној додатој вредности
32,4 %
Погледајте и ово
Табеле
Стране подружнице по делатностима и по државама јединица крајње контроле подружнице