• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Квартална динамика пословања привредних друштава

Квартална динамика пословања привредних друштава приказује промене динамике финансијског пословања привредних друштава као и промене у структури економских активности у области нефинансијске пословне економије. Финансијско пословање привредних друштава базира се на подацима о пословним приходима, пословним расходима и залихама. Ови подаци се користе за обрачун кварталних макроекономских агрегата као и за обрачун кварталних индекса промета у услужним делатностима. Резултати се приказују у форми индекса на кварталном (текући квартал / претходни квартал) и годишњем нивоу (текући квартал / исти квартал претходне године).

 

Вести
Види све
shutterstock_705804559.jpg
05.03.2019. - Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2018. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у четвртом кварталу 2018. године били су већи за 5,4% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2018. године, забележен је њихов раст од 9%. Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у четвртом кварталу 2018. године били су већи за 7,6% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с трећим кварталом 2018. године, њихов раст износи 13%.

Опширније
Подаци