• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Квартална динамика пословања привредних друштава

Квартална динамика пословања привредних друштава приказује промене динамике финансијског пословања привредних друштава као и промене у структури економских активности у области нефинансијске пословне економије. Финансијско пословање привредних друштава базира се на подацима о пословним приходима, пословним расходима и залихама. Ови подаци се користе за обрачун кварталних макроекономских агрегата као и за обрачун кварталних индекса промета у услужним делатностима. Резултати се приказују у форми индекса на кварталном (текући квартал / претходни квартал) и годишњем нивоу (текући квартал / исти квартал претходне године).

 

Вести
Види све
shutterstock_96365069.jpg
05.12.2018. - Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2018. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2018. године били су већи за 5,4% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2018. године, забележен је њихов раст од 2,6%. Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у трећем кварталу 2018. године били су већи за 7% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с другим кварталом 2018. године, њихов раст износи 1,9%.

Опширније
Подаци