• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Годишња биљна производња

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 60 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и  газдинства правних лица.

Вести
Види све
shutterstock_109317944.jpg
01.07.2019. - Очекивана производња пшенице, малина и засејане површине, стање 23.05. 2019

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 2.410 хиљ. тона, што је за 18,1% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. Код производње малина очекује се смањење производње у односу на прошлу годину за 5,5%, а код вишања за 24,3%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Додатне табеле