• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
shutterstock_588656174.jpg
27.06.2018. - Средње образовање – крај школске године, 2017.

У школској 2016/17. години редовне средње школе завршило је 58 948 ученика.

Скоро 90% њих је завршило четворогодишње средње школе – 25,7% гимназију и 63,6% средњу стручну школу (у четворогодишњем трајању).

Трогодишње средње стручне школе завршило је само 10,7% ученика.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци