• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
railroad-workers-185543_960_720.jpg
15.03.2019. - Издате грађевинске дозволе, јануар 2019.

У јануару месецу 2019. издато је 982 грађевинске дозволе, што је за 2,9% мање него у јануару претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јануару 2019. већи је за 24,8% у односу на јануар 2018.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
982
Број станова према издатим дозволама
872
Површина зграда према издатим дозволама
227 048
Подаци