• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Статистички систем Србије

Системом званичне статистике Републике Србије, као одговорни произвођачи званичне статистике, обухваћени су:

1) Републички завод за статистику;

2) Народна банка Србије;

3) Градска управа града Београда – за територију града Београда;

4) Остали одговорни произвођачи званичне статистике, наведени у петогодишњем статистичком програму.

Републички завод за статистику је главни произвођач и дисеминатор статистичких податка, одговорни стручни носилац, организатор и координатор статистичког система Републике Србије. РЗС обавља статистичке активности засноване на петогодишњем програму и годишњим плановима.

У оквиру међународног статистичког система, Републички завод за статистику представља званичну статистику Републике Србије.