• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Информатор о раду

 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10).

Информатор о раду Републичког завода за статистику је документ која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури, функционисању, као и начин на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја могу да остваре своја права на информације везане за активност и делатност Републичког завода за статистику.

 Информатор о раду 

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Наташа Цветковић

е-mailnatasa.cvetkovic@stat.gov.rs
тел: +381 11 2412 922, лок. 211