hidden hit counter

Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (2017 - 2018)

Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва

Број уговора о гранту: ECFIN/048/2017/751509

Трајање пројекта: 01/05/2017 – 30/04/2018
Допринос ЕУ: 50%

Европска комисија је, преко Генералног директората за економске и финансијске послове (ДГ ЕФИН), доделила директни грант Републичком заводу за статистику у оквиру Заједничког хармонизованог програма Европске уније за истраживања о пословној клими и потрошњи становништва.

Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва спроводе све земље чланице ЕУ с циљем да се добију квалитативне информације о тренутној пословној ситуацији, као и да се предвиде краткорочна кретања у пословању економских субјеката.

Према методологији ДГ ЕФИН-а, Републички завод за статистику спровешће у месечној динамици пет истраживања из следећих делатности пословања:


   • Истраживање о пословној клими предузећа из области прерађивачке индустрије;
   • Истраживање о пословној клими предузећа из области грађевинарства;
   • Истраживање о пословној клими предузећа из области трговине на мало;
   • Истраживање о пословној клими предузећа из области пословних услуга;
   • Истраживање о о потрошњи становништва;
   • Истраживање о пословној клими у области инвестиција у прерађивачкој индустрији спровешће се два пута годишње (март/април и октобар/новембар).