hidden hit counter

YOUMIG

Назив пројекта:   Унапређење институционалних капацитета и поспешивање сарадње у циљу суочавања и поступања у складу са утицајима транснационалних миграција младих
Програм: Дунавски транснационални програм (Danube Transnational Programme - DTP )
Број партнерских институција: 19
Водећи партнер пројекта: Мађарски централни завод за статистику (HCSO)
 
Трајање пројекта: 2017 – 2019

Пројекат се спроводи у оквиру Дунавског транснационалног програма Европске уније на ком Републички завод за статистику учествује као партнерска институција.
Општи циљ овог пројекта је јачање европских региона, одржив и уравнотежен развој и интеграција између земаља чланица ЕУ, земаља кандидата за чланство у ЕУ и суседних земаља.
Реализација задатака који се односе на праћење миграција младих (од 15-34 година) у Дунавском региону, допринеће креирању адекватног одговора на изазове које доноси све већи број миграција међу младима.
Републички завод за статистику доприноси реализацији активности које су подељене у шест радних пакета, првенствено обезбеђујући податке који се односе на миграције младих и пружајући подршку у креирању локалне стратегије развоја за праћење миграција младих.
Више информација о YOUMIG пројекту можете видети на сајту Danube Transnational  програма: 

http://www.interreg-danube.eu/