hidden hit counter

Развој и имплементација система за процену достигнућа високошколских установа и система у Србији (енг. PESHES)

Развој и имплементација система за процену достигнућа високошколских установа и система у Србији (енг. PESHES)


Назив пројекта: Развој и имплементација система за процену достигнућа високошколских установа и система у Србији (енг. PESHES)
Програм: ERASMUS+
Број партнерских институција: 16
Координатор пројекта: Универзитет у Београду, Србија
Трајање пројекта: 2016 – 2019

Пројекат се спроводи у оквиру ERASMUS+ програма Европске комисије на ком Републички завод за статистику учествује као партнерска институција.

Општи циљ овог пројекта је да се оствари побољшање управљања, рада и квалитета високошколских установа и система у Србији. Специфични циљеви пројекта су дефинисање и имплементација индикатора и мера за обављање процене достигнућа високошколских установа и система, као основе за добро управљање у српским високошколским установама и систему; структурирање и спровођење пилот система за рангирање институција и студијских програма; увођење мерења достигнућа у акредитацији и поновној акредитацији студијских програма и високошколских установа.

Остваривање ових циљева требало би да побољша квалитет образовања испуњавањем задатака дефинисаних у Националној стратегији образовања и Националном акционом плану. Такође, требало би да побољша достигнућа у основним активностима високошколских установа – побољша квалитет, модернизује и унапреди финансирање образовања на Универзитету.

Улога Републичког завода за статистику на овом пројекту је да допринесе реализацији активности у оквиру предвиђених пројектних радних пакета, пре свега достављањем података, информација и анализа у областима у којима су неопходни подаци о високом образовању.

Више информација о PESHES пројекту може се видети на сајту пројекта:

http://peshes.ius.bg.ac.rs/.