hidden hit counter

Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (2015 - 2016)

Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва

Број уговора о гранту: ECFIN/038/2015/704120

Трајање пројекта: 01/05/2015 – 30/04/2016
Допринос ЕУ: 50%
 
Европска комисија је, преко Генералног директората за економске и финансијске послове (ДГ ЕФИН), доделила директни грант Републичком заводу за статистику у оквиру Заједничког хармонизованог програма Европске уније за истраживања о пословној клими и потрошњи становништва.
Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва спроводе све земље чланице ЕУ с циљем да се добију квалитативне информације о тренутној пословној ситуацији, као и да се предвиде краткорочна кретања у пословању економских субјеката.
Према методологији ДГ ЕФИН-а, Републички завод за статистику спровешће у месечној динамици пет истраживања из следећих делатности пословања:
 
  • Истраживање о пословној клими предузећа из области прерађивачке индустрије;
  • Истраживање о пословној клими предузећа из области грађевинарства;
  • Истраживање о пословној клими предузећа из области трговине на мало;
  • Истраживање о пословној клими предузећа из области пословних услуга;
  • Истраживање о о потрошњи становништва;
  • Истраживање о пословној клими у области инвестиција у прерађивачкој индустрији спровешће се
    два пута годишње (март/април и октобар/новембар).