hidden hit counter

Вишекориснички ИПА 2014 регионални програм

Вишекориснички програм IPA 2014

Број уговора о гранту: 14463.2014.003-2015.142

Трајање пројекта: 01/10/2015 – 31/08/2017

Допринос ЕУ: 90%

Европска комисија је, у сарадњи са Евростатом, поново доделила директни грант Републичком заводу за статистику у оквиру Вишекорисничког програма IPA 2014, што представља континуитет у досадашњем раду и потврду да ће се успешна сарадња наставити и у будућности. Као и у претходним вишекорисничким програмима IPA, циљ и овог пројекта је унапређење статистичког система Републике Србије у правцу хармонизације са Европским статистичким системом. Сврха пројекта је и унапређење способности Завода да програмира своје активности које су у вези са интеграцијом у Европски статистички систем.

Такође, сврха овог међународног програма статистичке сарадње јесте да се побољша прикупљање и квалитет званичних статистика које су упоредиве на нивоу ЕУ у кључним областима, као и да се одржи постигнута усаглашеност у оквиру већ реализованих програма статистичке помоћи.

Пројекат представља логичан наставак досадашњих спроведених пројеката и обухвата 14 статистичких области:


• Методологија националних рачуна
• Трансмисиони програм „ESA“ 2010, квартални национални рачуни
• Статистика државних финансија
• Статистика цена – паритети куповне моћи
• Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите
• Анкета о приходима и условима живота
• Статистика међународне трговине робом
• Статистика транспорта – путнички и теретни саобраћај
• Краткорочне пословне статистике
• Анкета о радној снази
• Статистика цена – хармонизовани индекс потрошачких цена
• Годишња статистика биљне производње
• Статистика сточарске производње
• Развој статистике упражњених радних места у статистичком систему Србије


Такође, овим пројектом су финансирана учешћа на састанцима у Евростату, тренинзима у земљи и иностранству, затим мисије експерата у оквиру наведених статистичких области, студијске посете, као и вишемесечна стручна усавршавања запослених у Заводу, која се спровoде у Евростату и другим статистичким институцијама земаља чланица ЕУ.