hidden hit counter

Вишекориснички ИПА 2012 регионални програм

Вишекориснички програм IPA 2012
Број уговора о гранту: 14463.2013.002-2013.454
Трајање пројекта: 01/01/2014 – 30/11/2015
Допринос ЕУ: 90%
 
Европска комисија је, преко Евростата, поново доделила директни грант Републичком заводу за статистику у оквиру Вишекорисничког програма IPA 2012, што представља континуитет у досадашњем раду и потврду да ће се успешна сарадња наставити и у будућности. Као и у предходним вишекорисничким програмима IPA, циљ и овог пројекта је унапређење статистичког система Републике Србије у правцу хармонизације са Европским статистичким системом. Сврха пројекта је и унапређење способности Завода да програмира своје активности које су у вези са интеграцијом у Европски статистички систем.
Такође, сврха овог међународног програма статистичке сарадње јесте да се побољша прикупљање и квалитет званичних статистика које су упоредиве на нивоу ЕУ у кључним областима, као и да се одржи постигнута усаглашеност у оквиру већ реализованих програма статистичке помоћи.
Пројекат представља логичан наставак досадашњих спроведених пројеката и обухвата шеснаест статистичких области:
 
 • Методологија националних рачуна
 • Економски рачуни и цене у пољопривреди
 • Годишња статистика биљне производње
 • Статистика сточарске производње
 • Истраживање о структури зарада
 • Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите 
 • Статистика истраживања и развоја
 • Рачуни животне средине
 • Краткорочне пословне статистике
 • Статистика међународне трговине робом
 • Статистика међународне трговине услугама
 • Анкета о приходима и условима живота
 • Статистика цена – паритети куповне моћи
 • Статистика цена – хармонизовани индекс потрошачких цена
 • Необухваћена економија – дознаке
 • Статистички регистар становништва.
 
Такође, овим пројектом је финансирано учешће на састанцима радних група у Евростату, тренинзима у земљи и иностранству, затим мисије експерата у оквиру наведених статистичких области, студијска путовања, као и вишемесечно стручно усавршавање запослених у Заводу, које ће се спровести у Евростату и статистичким заводима земаља чланица ЕУ.