hidden hit counter

Економски утицај социјалних предузећа

Економски утицај социјалних предузећа

Број Уговора о гранту: SI2.650206

Трајање пројекта: 03. 05. 2013 – 02. 07. 2014.
Допринос Европске комисије: 95%
 
Општи циљеви:
· Прикупљање поузданих, упоредивих и систематизованих података о економском утицају социјалних предузећа у економији Републике Србије, према концептуалном оквиру националних рачуна, а у складу са усвојеним међународним стандардима;
· Допринос процесима доношења одлука и анализе, оцени економске и социјалне политике, научним истраживањима и промоцији социјалне економије од стране креатора политике, представника социјалне економије, истраживача и других заинтересованих страна;
· Утицај на побољшање међународне упоредивости статистичких података о социјалним предузећима;
· Допринос међународној сарадњи у области социјалне економије, као и методолошким и концептуалним усаглашавањима статистике са европским статистичким стандардима у овој области.
 
Посебни циљеви:
· Израчунавање вредности добара и услуга произведених од стране социјалних предузећа и њихов допринос бруто домаћем производу, запошљавању и капиталним инвестицијама;
· Израчунавање других монетарних и немонетарних индикатора социјалних предузећа;
· Повећање видљивости и свести о значају социјалних предузећа.