hidden hit counter

Управљање миграцијама у функцији развоја – Алати за креирање политика за стратегијско планирање у регионима и градовима Југоисточне Европе -(MMWD)

Партнерски споразум : SEE/C/0007/4.2/X

Допринос ЕУ : 85%
 
MMWD партнерство укључује 21 партнера из 10 земаља Југоисточне Европе.
 
Главни циљ пројекта MMWD је да се повећа капацитет државне управе у циљу предвиђања и стратегијског управљања текућим демографским променама а нарочито миграцијама, људским капиталом и тржиштем рада, заједно са социјалним потребама, на овај начин подржавајући  њихове напоре да ефективно усмере критичне изазове на раст и одрживи развој Југоисточне Европе.
 
Трајање пројекта: 1.05.2012 – 30.10.2014. (30 месеци)
Водећи партнер на пројекту: Емилиа Ромања Регион (Италија) (Emilia Romagna Region)
Поред Републичког завода за статистику пројектни партнер из Србије који учествује на овом пројекту је Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца.
 
Специфични циљеви:
1.       Побољшање хармонизације базе знања неопходне да се предвиде резултати тренутних демографских трендова на раст региона и градова Југоисточне Европе
2.       Развити алате за креирање политика тј. за поуздана демографска предвиђања популације и сценарије утицаја на ефекте које ће предвиђени демографски и миграторни трендови имати у краткорочном и средњерочном смислу у кључним областима политика
3.       Изградити капацитет државне управе да користи алате за формулисање ефикасних стратегија развоја са препознатим миграцијама као релевантном одликом за одржив развој
4.       Промовисати политички дијалог у циљу јачања транснационалне сарадње о миграцијама у региону Југоисточне Европе, користећи политичке сценарије
 
Више информација о Програму прекограничне сарадње  Југоисточна Европа као и самом пројекту “Управљање миграцијама у функцији развоја” (MMWD) можете пронаћи на следећим Интернет адресама :

http://www.southeast-europe.net