hidden hit counter

Једнак приступ за све (EQUI-ED): Оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора високог образовања

Број пројекта: SM 516851-2011

 
Трајање пројекта: три године (новембар 2011 – новембар 2013)
 
„Темпус“ је програм Европске уније (ЕУ) који помаже реформу и модернизацију високог образовања у партнерским земљама и један је од најстаријих и најуспешнијих програма међународне сарадње у области високог образовања.
Темпус пројектом „Једнак приступ за све(EQUI-ED): Оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора високог образовања“ руководи Универзитет у Нишу, а реализују га четири универзитета из Европске уније, пет универзитета из Србије, у партнерству са три студентска удружења и Републичким заводом за статистику, уз подршку Министарства просвете и науке Републике Србије.
 
Циљ пројекта
Успостављање структурних претпоставки за повећање шанси подзаступљених група младих људи да стекну високо образовање на универзитетима у Србији. Једнак приступ високом образовању побољшава шансу за приступ тржишту рада и представља значајно средство за смањење сиромаштва и социјалне искључености. Пројекат ће допринети повећању шанси младих у Србији да упишу факултет и остану у високом образовању, нарочито Рома, особа са посебним потребама, руралне популације, младих људи из породица са нижим степеном образовања и осталих подзаступљених група.
 
Посебни циљеви: 
–        Повећање броја и проширење обухвата државних мера (и законског оквира за спровођење ових мера) усмерених ка изједначавању шанси свих група потенцијалних студената. 
–        Успостављање и институционализација пракси прикупљања података и анализе у домену социјалне димензије високог образовања, и на системском и на институционалном нивоу. 
–        Успостављање мреже служби за пружање подршке потенцијалним и актуелним студентима на универзитетима у Србији. 
–        Проширење правног оквира за диверзификацију и повећање броја студената који уписују и завршавају високе школе.
 
За детаљније информације о Темпус програму, као и самом пројекту „Једнак приступ за све(EQUI-ED): Оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора високог образовања“, посетите интернет адресе: www.equied.ni.ac.rs и www.tempus.ac.rs