hidden hit counter

Управљање миграцијама и њихове последице у Југоисточној Европи

Партнерски споразум: SEE/C/0006/4.1/X

Допринос ЕУ: 85%
 
SEEMIG партнерство укључује 27 партнера из 10 земаља Југоисточне Европе.
Водећи партнер на пројекту: Завод за статистику Мађарске (Hungarian Central Statistical Office)
Трајање пројекта: 1. јуна 2012 – 30. новембра 2014. (30 месеци)
Поред Републичког завода за статистику, партнери из Србије који учествују у овом пројекту јесу Општина Кањижа и Институт друштвених наука из Београда.
Главни циљ Пројекта је да се боље разумеју дугорочне миграције, људски капитал и демографски процеси на подручју Југоисточне Европе, као и њихови ефекти на тржиште рада и на националне/регионалне економије, с циљем да се омогући државној управи да развије и примени политике и стратегије помоћу унапређеног сета података и прецизних евиденција. Потребно је изградити статистичке базе података ради развијања демографских и миграторних процеса и процеса тржишта рада на подручју Југоисточне Европе, који су кључни за дизајнирање ефективних националних/локалних/регионалних стратегија.
 
Посебни циљеви:
 
•          Прикупљање података из различитих извора који ће се користити за анализе предвиђања процеса миграција;
•          Развијање прогностичких сценарија за предвиђање демографских и миграционих процеса;
•          Изградња капацитета локалних и регионалних органа државне управе ради побољшања статистичких података;
•          Обезбеђивање концептуалног оквира за формирање демографских и миграционих профила у дужем периоду;
•          Организовање радионица и фокус група за доносиоце одлука у циљу израде нацрта локалних, националних и регионалних стратегија.
 
Више информација о Програму прекограничне сарадње Југоисточне Европе, као и о пројекту „Управљање миграцијама и њихове последице у Југоисточној Европи – Транснационалне активности према стратегијама заснованим на документацији“ (SEEMIG), можете пронаћи на следећим интернет-адресама: