hidden hit counter

Сателитски рачуни

Сателитски рачуни за Задруге и удружења 

Број споразума о новчаној помоћи – 30-ЦЕ-0316557/00-53
Трајање пројекта: 15/03/2010 – 01/12/2010
Допринос ЕУ: 90%

Основни циљ 
Прикупљање поузданих, систематизованих и упоредивих података о економској и друштвеној улози и значају задруга и других правних лица која послују по задружним принципима у националној економији, у складу са концептуалним оквиром за израду националних рачуна.

Посебни циљеви
   1. Увођење статистичког пословног регистра задруга и других правних лица која послују по задружним  
       принципима као оквира за прикупљање података, њихову обраду и анализу; 
   2. Израда сателитских рачуна задруга и других правних лица која послују по задружним принципима, у 
       складу са методолошким препорукама и процедурама дефинисаним у Приручнику за израду 
       сателитских рачуна правних лица која послују по задружним принципима (ЦИРИЕЦ); 
   3. Израда других статистичких финансијских и нефинансијских показатеља економских и социјалних 
       карактеристика задруга и других правних лица која послују по задружним принципима.

      Сателитски рачуни задружног сектора у Републици Србији, 2009.