hidden hit counter

Анкета о радној снази 2010

2010 Анкета о радној снази ad hoc модул о усклађивању пословног и породичног живота 

Број споразума о новчаној помоћи – 10201.2009.002-2009.604 
Трајање пројекта: 01/01/2010 – 01/10/2010 
Допринос ЕУ: 70%

Основни циљ
Унапређење базе података за израду политике запошљавања и сличне програме у Србији.

Посебни циљеви
   1. Креирање Анкете о радној снази 2010 ad hoc модула о усклађивању пословног и породичног   
       живота, која би требало да одрази потребе примарних корисника;
   2. Достављање квалитетних, поузданих и правовремених података путем националног статистичког 
      система, о особама са тржишта рада које имају породичне обавезе.