hidden hit counter

Радна снага 2009

2009 Радна снага, ad hoc модул о уласку младих на тржиште рада 

Број споразума о новчаној помоћи – 10302.2008.001-2008.832
Трајање пројекта: 15/01/2009 – 15/09/2009.
Допринос ЕУ: 70%

Основни циљ 
Ова активност односи се на прихватање одредби ad hoc модула о уласку младих на тржиште рада у оквиру Анкете о радној снази, 2009. Пројекат има за циљ да пружи помоћ младима који су завршили школовање и заснивају радни однос, чиме се на адекватан начин користе статистички подаци у процесу креирања политике у Србији.

Посебни циљеви
Обезбеђивање поузданих неагрегираних података о младим људима, а ти подаци су неопходни за: 
   1. Праћење трендова од стране Владе и цивилног друштва 
   2. Оцењивање политика и програма 
   3. Међународно усклађивање