hidden hit counter

ИПА 2011

Директна финансијска подршка Европске комисије за усаглашавање статистичког система Републичког завода за статистику (РЗС) са Европским статистичким системом - ИПА 2011

Број уговора о Гранту : 2011-274-221
Трајање пројекта: 29/09/2011 – 29/09/2015
Допринос ЕУ: 60%
 
Пројекат се састоји од три компоненте:
1.      Пописа становништва, домаћинстава и станова
2.      Пописа пољопривреде
3.      Пописа економије
 
Основни циљ овог пројекта је усаглашавање националног статистичког система са Европским статистичким системом. Ово је неопходно како би се омогућила хармонизација расположивих статистичких података на нивоу Републике Србије са расположивим подацима на нивоу сваке државе чланице Европске уније (ЕУ), што је предуслов за приступање Србије ЕУ.
Усаглашавањем ће се олакшати и унапредити упоредивост података на националном, регионалном и међународном нивоу по врсти прикупљених података и по времену њиховог прикупљања.
Пројекат ће допринети јачању примене националних стратегија у вези са регионалним развојем, пољопривредом, запосленошћу, образовањем одраслих, особа са инвалидитетом и др.
Посебан циљ пројекта је побољшање Статистичког система Србије путем повећања броја и квалитета статистичких података које прикупља РЗС.