hidden hit counter

Вишекориснички ИПА 2011 регионални програм

Вишекориснички ИПА 2011 регионални програм

Број уговора о Гранту: 60702.2011.003-2012.935

Трајање пројекта: 01/09/2012 – 01/09/2014

Допринос ЕУ: 90%


Сврха овог међународног програма статистичке сарадње јесте да се побољша прикупљање и квалитет званичних статистика, као и да се одржи постигнута усаглашеност у оквиру већ реализованих програма статистичке помоћи.
 

Основни циљеви:

- Унапредити процес постепене интеграције РЗС-а у Европски статистички систем посредством јачања РЗС-а и његове улоге координатора у статистичком систему Републике Србије.

- Пројекат је усмерен на наставак пружања подршке одрживим капацитетима РЗС-а како би он што боље испунио потребе својих корисника, пружајући им податке који су тачни, поуздани, правовремени и састављени у складу са acquis communautaire.

- Повећати напоре да се побољша квалитет статистичких информација, да се ојача поверење у методе и професионализам како би  креаторима политика и међународним заједницама били доступни неоспорни статистички подаци.
 

Посебни циљеви:

- Побољшати производњу, прикупљање и дисеминацију висококвалитетних статистика, које су упоредиве са методама ЕУ у кључним областима, првенствено са acquis communautaire.

- Побољшати способност РЗСа у програмирању сопствених активности у односи на Европски статистички систем.

- Побољшати квалитет статистичких података, јачајући административне способности:

1. Заједничким спровођењем секторских пројеката, при чему се подаци креирају у складу са аcquis communautaire,

2. Унапређивањем квалитета података кроз прикладне секторске пројекте,

3. Одржавањем постигнутих сагласности у оквиру већ реализованих програма статистичке помоћи.

- Активности предузете на пројектима прикупљања података треба да повећају способности за стварање упоредивих података, као и дисеминацију статистике у специфичним областима које су у сагласности са acquis communautaire