hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-12
Chart.

Актуелности

Београд, 08.03.2017.

Обавештавамо вас да је Служба за управљање кадровима дана 8. марта 2017. огласила  јавни  конкурс за попуњавање положаја и то:

1. Помоћника директора - руководилац Сектора за националне рачуне, цене и пољопривреду у Републичком заводу за статистику- положај у четвртој групи;

2. Помоћника директора - руководилац Сектора за информационо комуникационе технологије и публицистику у Републичком заводу за статистику- положај у четвртој групи;

3. Помоћника директора- руководилац Сектора пословних статистика у Републичком заводу за статистику - положај у четвртој групи. 

У прилогу овог обавештења је текст Јавног конкурса.  

◊◊◊

Београд, 21.02.2017.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ - Унапређење сарадње између Пореске управе Републике Србије и Републичког завода за статистику